החזר משכנתא חודשי

הסכום החודשי שניתן להחזיר מדי חודש עבור המשכנתא נתון למגבלות מסוימות, ביניהן כושר ההחזר של הלווה.
הכנסה פנויה

הכנסה פנויה היא מונח כלכלי המתייחס להפרש שבין סכום ההכנסות נטו לסכום החזר ההלוואות החודשיות של משק הבית.
לדוגמא, למשק בית שסך הכנסותיו נטו הן 23,000 ש"ח ומחזיר מדי חודש הלוואות בסך 5,000 ש"ח, יש הכנסה פנויה בגובה 18,000 ש"ח.

למה זה חשוב?

בנק ישראל קובע הוראות והנחיות שונות המיועדות לשמור על יציבות שוק המשכנתאות.
כחלק ממדיניות זו, נוקט בנק ישראל בהגבלות המיועדות להגן על לווים מפני מצבים של אי יכולת עמידה בפרעון ההלוואה.
אחת המגבלות הידועות בעניין זה נוגעת לכושר ההחזר.
על פי הוראות בנק ישראל, ההחזר החודשי המירבי למשכנתא הוא 40% מההכנסה הפנויה של משק הבית.
בפועל, בנקים רבים למשכנתאות מאמצים מדיניות מחמירה אף יותר ומגבילים את ההחזר החודשי המירבי ל 30-33% מההכנסה הפנויה.

השפעת הריבית על ההחזר החודשי

סכום ההחזר החודשי של המשכנתא, בדומה לכל הלוואה, נקבע בהתאם לסכום ההלוואה, התקופה והריבית.
שתי משכנתאות בסכום זהה, לתקופה זהה, יצריכו החזרים חודשיים שונים אם הריבית שלהם שונה.

מה המשמעות?

הגבלת ההחזר החודשי המירבי לאחוז מההכנסה הפנויה, מאלצת בעלי הכנסה פנויה נמוכה לפרוס את המשכנתא לתקופה ארוכה או, לחילופין, להסתפק בסכום משכנתא נמוך יותר.

ככל שהריבית על המשכנתא גבוהה יותר, כך נותר חלק קטן יותר שניתן לשלם עבור ההחזר, מה שמקטין את סכום המשכנתא שניתן לקבל.

חישוב החזר משכנתא במחשבון משכנתא פשוט

כדי לקבל הערכה גסה מאוד של ההחזר החודשי הצפוי לך, ניתן להשתמש בכל מחשבון הלוואה (לא בהכרח מחשבון משכנתא).
במקרים רבים נדרשת ודאות גבוהה יותר ביחס להחזר החודשי הצפוי.
במקרים כאלה, השימוש במחשבון משכנתא רגיל אינו יעיל.
כדי לחשב את ההחזר החודשי הצפוי למשכנתא שלך נדרש להשתמש במחשבון משכנתא חכם.

חישוב ההחזר במחשבון המשכנתא החכם של אופטימאי

כדי לדעת כמה ההחזר על המשכנתא שלך, אין צורך בהבנה כלשהי. לא צריך להיות מעודכנות בריביות הנהוגות.
פשוט נכנסים למחשבון המשכנתא החכם של אופטימאי, מזינים את שווי הנכס ואת סכום ההלוואה המבוקש, מזינים פרטים פיננסיים ומקבלים תחזית מדויקת של ההחזר החודשי הצפוי למשכנתא שלכם.

דף זה משמש הסבר לשימוש במחשבון המשכנתא החכם של אופטימאי.

טוען נתונים

0

שינוי גודל גופנים
ניגודיות