• פרטי המשכנתא שאושרה

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

שווי הנכס

מינימום

סכום המשכנתא

מקסימום

החזר חודשי רצוי

מינימום
התחל

מחשבון אישור עקרוני

שאלות נפוצות

כללי בנק ישראל (משכנתאות לדיור)

שיעור מימון מירבי 
סכום המשכנתא המירבי ברכישת דירה ראשונה למגורים הוא עד 75% משווי הנכס.
ברכישת דירה שלא למגורים:  70% לדירה ראשונה. 50% לדירה נוספת.
תקופה מירבית
התקופה המירבית לפריסת ההלוואה היא 360 חודשים (30 שנים).
כאשר מזינים החזר מבוקש, על ההחזר להיות גבוה מספיק כדי לאפשר כיסוי המשכנתא תוך התקופה המירבית (לדוגמא, לא ניתן לחשב משכנתא של 400,000 ש"ח בהחזר של 1,000 ש"ח לחודש שכן גם במקרה של 360 תשלומים, הסכום לא מספיק לכיסוי ההלוואה)
במקרה בו יוזן סכום נמוך מדי, יציג המחשבון את הסכום המזערי הדרוש.
כושר החזר
ההחזר החודשי המירבי מוגבל ל 40% מההכנסה הפנויה נטו של משק הבית.
סעיף ההכנסה מחושב בשלב הבא. לקבלת חישוב תקין, יש להתחשב במגבלה זו ולהזין החזר מבוקש בהתאם לה (לדוגמא, אם ההכנסה נטו למשק הבית היא 20,000 ש"ח, ההחזר החודשי המירבי הוא 8,000 ש"ח).

מחשבון אישור עקרוני מבוסס דאטה
המחשבון מאפשר לחשב בקלות ובמהירות את הריביות הנמוכות ביותר שבאפשרותך לקבל על בסיס מאפיינך הפיננסיים והאישיים ומציג את הפוטנציאל לשיפור ההצעה שקיבלת.
שימוש במחשבון

השימוש במחשבון פשוט ומונה שלושה שלבים קצרים: 
1. שלב ראשון (הדף הנוכחי) למילוי פרטי המשכנתא שאושרה.
2. שלב שני - מילוי תמהיל המשכנתא שאושרה.
3. שלב שלישי - מילוי נתונים לצורך חישוב ריבית.

כמה זמן אורך החישוב?

פחות מדקה לצורך מילוי הטפסים ומספר שניות נוספות לצורך ביצוע החישוב. 

מה התוצאות שמתקבלות?

דף התוצאות מציג את התמהיל היציב בריביות הנמוכות ביותר שבאפשרותך לקבל על סמך מאפייניך אישיים.
לצד התמהיל, מוצג חישוב מתקדם של הפרש סך הריביות בין המשכנתא שאושרה לך לבין המשכנתא האופטימלית שבאפשרותך לקבל. 

כמו כן, נתונים נוספים בעלי ערך.

איך מחושבת הריבית על המשכנתא?

אופטימאי, בדיוק כמו הבנקים, מחשב את הריבית החזויה לך בהתאם לרמת הסיכון המושפעת ממאפייניך האישיים והפיננסיים.

איך מחושב ההחזר החודשי?

אופטימאי מחשב את ההחזר החודשי כך שיהיה קרוב ככל האפשר להחזר המבוקש בחישוב ומבלי להעלות את הריבית ואת מחיר המשכנתא. 

כמה עולה השימוש במחשבון?

בשלב זה, השימוש חופשי ואינו כרוך בתשלום או בהרשמה.

האם השימוש במחשבון בטוח?

לחלוטין. השימוש חופשי מתהליך הרשמה או מסירת פרטים מזהים כלשהם. 

איך מחשבים את סכום המשכנתא?
בהתאם להוראות בנק ישראל, סכום המשכנתא המירבי מושפע מסוג העסקה. שיעור המימון המירבי נע בין 50-75 אחוז משווי הנכס. ראה את כללי בנק ישראל לעיל.
שאלה חסרה?

יש לך שאלה שלא נמצאת ברשימה?
כתוב לנו ואנו נוסיף אותה לרשימת השאלות ונשיב עליה.

כל הזכויות שמורות לאופטימאי - מחשבון משכנתא מבוסס דאטה

שדה שווי נכס מלא?

שדה סכום משכנתא מלא?

שדה החזר חודשי מלא?

סכום משכנתא מעל 350K?

עומד בשיעור מימון 75%?

האם עומד בהחזר מינימלי?

הפרש בין החזר מזערי לרצוי

הפרש בין משכנתא מירבית למבוקשת

פסנתר בינארי (654321)

פסנתר בינארי (321)